May 12, 2018

Մեր Առաքելությունը

Ընկերության առաքելությունն է՝

Գործընկեր կազմակերպություններին և անհատներին օժանդակել մատուցած ծառայություններով՝ հնարավորինս ապահովելով պարտքերի հավաքագրումը, լինելով ապահով օրենքի ուժով: